top of page

Stephen Locasse Group

Public·10 members

Filozofija Za 4 Razred Gimnazije Pdf 22


LINK https://bytlly.com/2trT0wFilozofija Za 4 Razred Gimnazije Pdf 22


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje okvirne godišnje izvedbene kurikulume (GIK) za nastavne predmete prema tjednima/mjesecima za nastavnu godinu 2021./2022.Riječ je o GIK-ovima za nastavne predmete od V. do VIII. razreda osnovne škole te za srednje škole, kao i za izborne predmete od I. do IV. razreda osnovne škole.Okvirnim GIK-ovima određuje se skup temeljnih odgojno-obrazovnih ishoda/nastavnih sadržaja koje učenici na nacionalnoj razini u pojedinom nastavnom predmetu trebaju ostvariti.Prilikom primjene okvirnih GIK-ova u nastavi, odgojno-obrazovni radnici mogu ih slobodno prilagoditi potrebama svojih učenika u cilju najboljeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Jednako tako, odgojno-obrazovni radnici autonomni su i u izradi vlastitih GIK-ova, pri čemu trebaju uzeti u obzir specifičnost epidemiološke situacije te modele rada koji se za ovu nastavnu godinu predlažu i razrađuju u dokumentu Ministarstva: Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022..Razredna nastava 1e1e36bf2d


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page